Deal Yes24 ưu đãi hàng thời trang Hàn Quốc mới về – đồng giá 180K

Chỉ 180K

  • Ưu đãi sản phẩm thời trang Hàn Quốc mới nhập về;
  • Đồng giá chỉ 180K;
  • Với nhiều model của mùa đông;
  • Áp dụng cho các sản phẩm có trong trang khuyến mãi;
  • Thời gian ưu đãi : 14-30/11/2017